Partikkelfilter / DPF

Partikkelfilteret fjerner partikler fra eksosen ved forbrenning og ved hjelp av kjemiske reaksjoner. Det skilles mellom såkalte aktive og passive filtre:

-I aktive filtre samles sotet opp og “PSA” bruker en væske som tilsettes (må etterfylles ved intervaller på ca.80.000 km). Blant annet VAG og MB bruker injektor som spruter inn ekstra drivstoff ved behov for å øke temperaturen og forbrenningen slik at sotet forbrennes ytterligere. Denne væsken kalles ofte for eolyse eller additiv. 

-De passive filtrene har ikke disse væskene. De har injektorer som jobber sammen med bilens elektronikk og er således ikke like effektive, men kan ettermonteres på eldre dieselbiler uten elektroniske tilkoblinger.

 

En annen viktig ting i forbindelse med mye småkjøring hvis bilen har partikkelfilter er å peile oljenivået ofte. Det er en trykkventil som sjekker “gjennomstrømningen” i partikkelfilteret og som spruter inn mer diesel til forbrenningen når filteret begynner å tette seg. Denne dieselen kan da havne tilbake i motoroljen og i verste fall resultere i motorhavari. Det stilles også helt spesielle krav til motoroljen på biler med partikkelfilter.

Hvis partikkelfilteret begynner å bli tett, eller at bilen ikke klarer å regenere, vil oljenivået ofte øke og oljen vil få diesel i seg.  Oljen burde derfor byttes samtidig ved eventuell rens eller bytte av partikkelfilteret.

Chiptrimming frarådes på det sterkeste, siden trykket blir høyere i avgassen og “trykkventilen” ikke klarer å regulere forbrenningen riktig.

Det er viktig å kjøre lange turer med jevne mellomrom så temperaturen i partikkelfilteret blir høy nok til at det regenererer seg selv (renser seg selv). Hvis det kjøres mange korte turer vil ikke temperaturen rekke å bli høy nok, derfor tetter det seg. På mange biler er småkjøring hovedårsaken til tett partikkelfilter, men ofte så ligger det en annen årsak bak. Det kan f.eks være at EGR-ventilen er sotet ned, en lekkasje på turboslangen, tett innsug og lignende. 

I mange tilfeller er det mulig å rense partikkelfilteret, men det er viktig å være klar over at dette kun er en midlertidig løsning.  Ta kontakt for en vurdering! 

Det finnes dessverre få uoriginale leverandører på markedet foreløbig som leverer partikkelfiltre som vi anbefaler, men vi sjekker dette selvfølgelig ved henvendelser. Vi sjekker utifra registreringsnr fra gang til gang. 

 partikkelfilter, partikelfilter, partikkel filter, dieselfilter, partikel filter, pdf, dieselpartikkelfilter

httpvh://youtu.be/oQfBCQek6eg

httpvh://youtu.be/lAY4A1k39a0

httpvh://youtu.be/eyMmSgxmdTo