NOx – sonde

For å gjøre bensinmotorer mer miljøvennlig, satser enkelte produsenter på direkte innsprøytningsmotorer som kan drives under mager blanding av luft-bensin når det kjøres i lett cruisefart (altså når det trengs minimalt med kraft for å opprettholde en viss fart). Det innebærer 12 til 20 prosent mindre forbruk – men det krever også en katalysator for å lagre overskuddet av NOx (nitrogenoksider) som oppstår, fordi hovedkatalysatoren ikke klarer å konvertere de ekstra nitrogenoksidene som oppstår ved mager drift.
 
For å få perfekt forbrenning regner man 14,7 kg luft til 1 kg bensin som det ideelle blandingsforholdet. Er det for mye luft i forhold til ideell forbrenning kaller vi dette for mager blanding, er det for lite luft kalles dette rik blanding.
 
Siden hovedkatalysatoren ikke klarer å konvertere nitrogenoksidene optimalt under mager drift, har man valgt å løse dette med en NOx-katalysator som fanger opp og lagrer overskuddet. NOx-sensoren registrerer når lagringskapasiteten er nådd og sender signal om dette til motorens kontrollenhet, som slår over til rik blanding i omtrent 2 sekunder. Nitrogenoksidene som er lagret i NOx-katalysatoren konverteres dermed til ufarlig nitrogen, og prosessen gjentas omtrent hvert 60 sekund under mager drift.
 
NOx fører først og fremst til lokal forurensning og er ikke like farlig for det globale klimaet som CO2 (karbondioksid).

Kilde: NGK