Lambdasonde

Lambdasonde

TENK MILJØ – BYTT LAMBDASONDE REGELMESSIG!

Du oppnår følgende fordeler:

  • Opptil 15 % lavere bensinforbruk
  • Forebygger katalysator skader
  • Større kjøreglede med økt motorkraft
  • Består avgasskotrollen – til nytte for miljøet

Utskiftingsintervaller (kontroll hver 30.000 km):

  • Sonder uten oppvarming (en leder) hver 50.000 km eller 80.000 km
  • Sonder med oppvarming (1. generasjon) hver 100.000 km
  • Sonder med oppvarming (2. generasjon) hver 160.000 km
  • Planare sonder hver 160.000 km

Lambdasonden eller O2-sensor som den også kalles er en sensorer som måler oksygeninnholdet i eksosen, det vil si overskuddet av oksygen i forbrenningen, signalet dens sendes til innsprøytningens styreenhet og brukes av den til å korrigere innsprøytningstiden med tanke på idèelt blandingsforhold. Det vil si 1 Lambda eller AFR 14,7:1 vanligvis. Dette er det idèelle blandingsforhold med tanke på avgasser, katalysatoren og avgassrensingen, men ikke for kaldstart og toppeffekt. Når alt er i orden bør spenningen fra lambdasonden pendle mellom 0,2 og 0,9 Volt. Det finnes også forgassermotorer med lambda-sensor(tidlig `90-tall), som f. eks. Subaru Justy

Motorstyringen bruker turtall, spjeldvinkel og luftmasse, luftmengde eller MAP-sensor for å beregne innsprøytningstiden, og bruker blant annet lufttemperatur, kjølevæsketemperatur, drivstofftemperatur og Lambda-verdier for å korrigere, eller finjustere dette til mest mulig korrekt nivå.

Dersom Lambdasonden går i stykker vil dette normalt merkes av styreenheten som kjører i nødprogram, vil ofte merkes ved nedsatt effekt, fusking og motorfeil-lampe som tennes. Defekt Lambdasonde vil med stor sikkerhet ødelegge katalysatoren.

Nyere biler har ofte en mere avansert A/F-sensor (Air/Fuel-ratio, Luft/drivstoff-forhold) istedet for Lambdasonden. Lambdasonden krever en viss temperatur for å virke og er ofte montert rett i eksosmanifolden og med varmeelement for å virke fortere, en del biler har også lambdasonde etter katalysatoren for å kontrollere funksjonen av denne.

 Se forøvrig Wikipedia

Lambasonde, sonde, lamba, lambda sonde, lamba sonde