Katalysator

Katalysatoren skal redusere de skadelige stoffene i eksosen, uten å redusere motorytelsen eller øke drivstofforbruket. 

Mye kan sies om katalysatorens levetid, men uansett bør noen enkle forhåndsregler følges:

Bruk blyfri bensin:  Ikke bruk blyholdig bensin eller tilsetningsstoffer med bly.
Tenning og injeksjon: Feil på disse kan medføre skader på katalysatoren.
Startvansker: Ikke forsøk å starte bilen ved å dytte eller trekke den i gang.
Tom tank: Drivstofftanken må aldri kjøres helt tom. 
Motorolje: Fyll kun motorolje opp til “max.” merket på oljepinnen.

Det bør utføres motordiagnose ved bytte av katalysator.

Når bensin brenner i motoren dannes det nitrogenoksider (N2 + O2 -> 2 NO), giftig karbonmonoksid (CO), og det slippes også ut en del bensin som ikke har brent opp. Eksosen går over til en katalysator som bryter ned NO til luft (nitrogen og oksygen), oksiderer CO og uforbrent bensin til CO2 og vann (damp). Det er viktig å merke seg at denne katalytiske reaksjonen skjer ved temperaturer mellom 400 -700 C. Frem til katalysatoren blir tilstrekkelig varm klarer den ikke å redusere de skadelige stoffene i eksosen. 

 Bensinbiler som er solgt nye i Norge etter 1. januar 1989, har katalysator. Dieselbiler kom med katalysator fra midten av 90-tallet, men dieselbiler har likevel høyere utslipp av helseskadelige stoffer enn bensinbiler.

 

kilde: Statens Vegvesen