Hva påvirker levetiden på eksosanlegget ?

Levetiden på eksosanlegget kan bli vesentlig påvirket av korrosjon/rust. Det kan bety hyppige skift av anlegget og misfornøyde kunder. Med konsekvens i dette har våre leverandører fokusert på flere løsninger for å stoppe denne korrosjonen.

-Ett sort problem er innvendig korrosjon (rust). Ved igangkjøring med kald motor – som varmer kalde eksospotter, utvikles ca. 0,5L kondens som legger seg inni eksoslanlegget. Avhengig av kjørelengde vil mesteparten av denne kondensen fordampe i løpet av bilturen. Det som eventuelt blir igjen av væske har en svært høy PH-verdi, som er å sammenligne med syre. Denne syren vil gradvis korrodere på stålet og forkorte levetiden på eksospottene. Innvendig korrosjon virker også  inn på motorytelsen. Det optimale er når avgassen strømmer lett og uhindret gjennom anlegget. Når det oppstår korrosjon innvendig og avgassen blir “hinderet” i sin vei ut, kan dette ha negtiv innvirkning på ytelsen som følge av feil mottrykk. Småkjøring vil derfor føre til at eksosanlegget ruster raskere. Eksosanlegget har godt av at bilen blir kjørt langt nok til at både motor og eksosanlegget rekker å bli varmt slik at kondensen fordamper. 

-Et kjent korrosjon eksempel er salting av vinterveier. Saltet angriper utsatte eksosdeler, undersiden av røret og pottene er spesielt utsatt, og ved stadig gjentagelse over tid vil dette medføre korrosjon. Dette har til en viss grad blitt løst ved å bruke alluminisert stål, som øker korrosjons resistensen vesentlig ved salt påvirkning utenfra.

-Når bilen er ny fungerer motoren optimalt. Etterhvert som bilen blir eldre er det større sannsynlighet for feiltenninger, oljelekkasjer etc. Dette kan redusere levetiden på eksosanlegget ditt. Å følge serviceinterevallene kan forebygge slike problemer. 

Levetiden på et ettermontert eksosanlegg er ca. 3-6 år, dette er avhengig av kjøremønster.

 

Hvor lenge varer eksosanlegg Varighet eksosanlegg